Hội thảo về bảo tồn và trao đổi Tài nguyên thực vật phục vụ nông nghiệp và lương thực khu vực Đông Nam Á

       Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ hòa nhập ASEAN – Nhật bản (Japan-Asean Integration Fund) trong 3 ngày từ 4-6/12/2018 vừa qua tại Hà nội đã diễn ra Hội thảo về bảo tồn và trao đổi tài nguy…

Xem thêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa màu: khẩu cẩm xẳng và bát

       Hai giống lúa màu: Khẩu cẩm xẳng và Bát đã được nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất. Giống lúa Bát là giống…

Xem thêm