Điều tra thu thập trong bảo tồn quỹ gen cây trồng

       Bảo tồn nguồn gen cây trồng (PGR) là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học bao gồm bốn công tác chuyên môn, trong đó công tác điều tra, thu thập là ưu tiên hàng đầu. Điều tra và kiểm kê giúp chúng tôi xây dựng các chính sách và chiến lược bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực vật, theo dõi hiện trạng và xu hướng của nguồn gen thực vật, bổ sung các chính sách, tăng cường sự liên kết giữa các bộ ngành có liên quan và các bên liên quan. Điều tra và kiểm kê nguồn gen cây trồng được xem là bước đầu tiên trong quá trình bảo tồn và giảm tỷ lệ mất đa dạng sinh học với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như GIS, các kỹ thuật sinh học phân tử. Thông qua khảo sát và kiểm kê giúp thực hiện tốt hơn các mục tiêu bảo tồn in-situ, phát hiện các khoảng trống trong bảo tồn ex-situ, xác định sự phân bố và đặc điểm của nguồn gen có nguy cơ bị xói mòn để xây dựng kế hoạch nhân giống hoặc để thu thập thêm. Tại Việt Nam, do đặc điểm địa hình phức tạp, sự thiếu thốn về tài chính và đầu tư kỹ thuật, nguồn gen thực vật cho lương thực và nông nghiệp chưa được nghiên cứu và thu thập một cách toàn diện. Đến nay, Hệ thống bảo tồn ex-situ đang lưu giữ an toàn trên 30.000 nguồn gen của trên 100 loài cây trồng tại các Ngân hàng gen hạt giống, Ngân hàng gen đồng ruộng, Ngân hàng gen in-vitro và ADN. Trung tâm Tài nguyên thực vật điều phối hoạt động bảo tồn và lưu giữ nguồn gen của 24 cơ quan mạng lưới, đơn vị nghiên cứu khoa học nông nghiệp trên phạm vi cả nước với khoảng 8.210 nguồn gen thuộc trên 300 loài cây trồng. Trung tâm TNTV đã xây dựng và duy trì các mô hình bảo tồn trên đồng ruộng một số loài cây trồng bản địa quý hiếm, và các mô hình bảo tồn TNDTTV vườn gia đình, nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo tồn nguồn gen cây trồng trên đồng ruộng và trong vườn gia đình của nông dân, xây dựng và duy trì các điểm bảo tồn tại Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hà Nội, Hưng Yên và tại một số vùng sinh thái khác. Đã thiết lập và xây dựng được các điểm bảo tồn on-farm để bảo tồn hiệu quả, thông qua khai thác và sử dụng quỹ gen các loài cây trồng bản địa có giá trị đang có nguy cơ bị xói mòn. Việt Nam cũng đã xây dựng chiến lược bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh học, bao gồm PGRFA theo một cách tiếp cận toàn diện.

Từ khoá: Đa dạng sinh học, thu thập, xói mòn, bảo tồn, nguồn gen, kiểm kê, tính bền vững.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Vũ Tú

Admin website Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *