Lựa chọn thời vụ cho hai giống lúa nếp Khẩu pái và khẩu lường ván – đặc sản của tỉnh Tuyên Quang

       Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, góp phần mở rộng diện tích 2 giống lúa nếp đặc sản (Khẩu Pái và Khẩu Lường ván) của tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi thiết kế thí nghiệm với 4 thời vụ (gieo mạ ngày 15/5, 30/5, 15/6 và 30/6; cấy mạ 20 ngày tuổi) và thời vụ của nông dân (gieo mạ ngày 15/4, cấy mạ 35 ngày tuổi) được sử dụng làm đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy, ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của giống Khẩu Pái tương tự giống Khẩu Lường ván. Thời gian gian sinh trưởng của 2 giống lúa đều giảm ở thời vụ gieo muộn; khả năng đẻ nhánh không cao đặc biệt là ở thời vụ đối chứng; chiều cao cây, độ cứng cây và chất lượng cơm chịu ảnh hưởng không rõ rang của thời vụ. Cả 2 giống lúa đều có thể gieo mạ từ ngày 15/5-15/6, trong khi đó giống Khẩu Pái gieo mạ tốt nhất ngày 15/6 (năng suất thực thu 42,82-42,96 tạ/ha, lãi thuần 32.779.400-33.059.400 đ/ha); giống Khẩu lường ván gieo mạ tốt nhất ngày 30/5 (năng suất thực thu 43,15-44,83 tạ/ha, lãi thuần 33.439.400-36.799.400 đ/ha).

       Từ khóa: Chất lượng, đặc sản, hiệu quả kinh tế, lúa nếp, năng suất

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *