Bộ môn Dữ liệu và thông tin tài nguyên thực vật

Email: dlieutntv@gmail.com, ĐT: 04.3365.6609

1.     Thông tin chung– Quyết định thành lập số 513QĐ/KHNN-TCCB, ngày 15/6/2006 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

– Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng bộ môn:         KsC. Nguyễn Tiến Hưng

Phó trưởng bộ môn:   TS. Nguyễn Khắc Quỳnh

– Đội ngũ cán bộ:

01 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ, 01 Kỹ sư chính, 02 Kỹ sư, 05 Cử nhân

2.     Chức năng, nhiệm vụ
– Quản lý dữ liệu và thông tin tài nguyên thực vật quốc gia

– Nghiên cứu ứng dụng tin học vào quản lý, khai thác dữ liệu và thông tin tài nguyên thực vật

– Quản lý trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật: http://www.prc.org.vn

– In ấn, trao đổi thông tin tài nguyên di truyền thực vật

3.     Các hoạt động đang triển khai
–         Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên thực vật (Thông tin và Hình ảnh) bằng các phần mềm chuyên dụng; Cấp phát thông tin nguồn gen cho người sử dụng;
–         Quản lý trang web “Tài nguyên di truyền thực vật Việt Nam”;
–         Biên tập, in ấn sách, tờ rơi, poster; thực hiện các chương trình truyền hình, tham gia các hội chợ, triển lãm…
–         Quản lý thư viện chuyên ngành của Trung tâm Tài nguyên thực vật
–         Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn TNDTTV
4.    
Kết quả nổi bật– Quản lý bằng phần mềm vi tính chuyên dụng “Chương trình quản lý dữ liệu TNDTTV quốc gia” song ngữ Việt-Anh:

+ Dữ liệu đăng ký, lai lịch của 35.755 mẫu nguồn gen của 300 loại cây trồng,

+ Dữ liệu mô tả đánh giá: 46.914 bản ghi của 17.535 nguồn gen

– Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hình ảnh bằng phần mềm: “Quản lý ảnh đặc điểm nguồn gen cây trồng”: quản lý  đặc điểm của của  2780 nguồn gen (19.500 ảnh), 4130 ảnh mẫu gốc nguồn gen.

– Xây dựng và quản trị trang web: trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật, địa chỉ http://www.prc.maiatech.com.vn.

– Nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật thông qua in ấn xuất bản và các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi thông tin tài nguyên di truyền thực vật. Biên tập và in 13 đầu sách (1600 cuốn), 9 đầu tờ rơi (21.200 tờ), 25 đầu tờ poster; Thực hiện 5 chương trình truyền hình về bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật phát sóng trên đài truyền hình trung ương

– Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ kiểm kê tài nguyên di truyền thực vật, lập bản đồ phân bố nguồn gen thu thập tại vùng di dân lòng hồ thủy điện Sơn La và phụ cận, bản đồ phân bố  nguồn gen thu thập trên cả nước.

– Thư viện hiện đang quản lý 1.141 đầu sách (2.621 cuốn); 15 đầu tờ rơi

– Hợp tác quốc tế: Hợp tác với FAO, AFACI .v .v .trong lĩnh vực bảo tồn nguồn gen

TT TNTV

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *