Phòng Tài chính – Kế toán

  1. Thông tin chung

       Quyết định thành lập số 1654 QĐ/KHNN-TCCB, ngày 12/11/2010 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  • Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng:                 Bà Lê Thị Hoa

Phó trưởng phòng:           Bà Đinh Thị Ngân

  1. Chức năng, nhiệm vụ

       Phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quản lý công tác tài chính kế toán và tài sản của Trung tâm theo quy định.

  1. Địa chỉ liên hệ

ĐT: (04)33656603

Email: Taivuprc@gmail.com

TT TNTV

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *