Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

1. Thông tin chung

       Quyết định thành lập số 511 QĐ/KHNN-TCCB, ngày 15/62006 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  • Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng:       TS. Vũ Đăng Toàn

Phó trưởng phòng: TS. Ngô Đức Thể

2.  Chức năng, nhiệm vụ

       Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm định hướng nghiên cứu Khoa học công nghệ, quản lý và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế do Giám đốc giao. Phòng là đầu mối về thông tin và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

3. Địa chỉ liên hệ

ĐT: (04)33656604

Email: Pkhoahoc.tntv@gmail.com

TT TNTV

Vũ Tú

Admin website Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *