Phòng Tổ chức – Hành chính

  1. Thông tin chung

Quyết định thành lập số 1653 QĐ/KHNN-TCCB, ngày 12/11/2010 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  • Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng:   Ông Trần Minh Hà

Phó trưởng phòng: Ông Vũ Xuân Trường

Phó trưởng phòng: Ông Trần Trí Hậu

  1.    Chức năng, nhiệm vụ

Phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm quản lý công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản.

  1.       Địa chỉ liên hệ

ĐT: (024)33654965

Email: hanhchinhtntv@gmail.com

TT TNTV

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *