Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tài nguyên thực vật

So do to chuc Trung tam TNTV

  •   Ban Giám đốc

Giám đốc:          PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa

Phó Giám đốc:   PGS.TS. Lê Khả Tường

TS. Phạm Hùng Cương

  •   Hội đồng khoa học
  •   Các Phòng nghiệp vụ:

–  Phòng Tổ chức – Hành chính

–  Phòng Tài chính – Kế toán

–  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

  •   Các đơn vị nghiên cứu

–  Bộ môn Quản lý Ngân hàng gen

–  Bộ môn  Nhân giống và Đánh giá nguồn gen

–  Bộ môn Dữ liệu và Thông tin tài nguyên thực vật

–  Bộ môn Đa dạng sinh học nông nghiệp

–  Bộ môn Bảo tồn in situ và Khai thác nguồn gen.

Trung tâm hiện có 139 cán bộ trong đó có 01 PGS. TS; 9 Tiến sỹ, 38 Thạc sỹ, 65 Kỹ sư và Cử nhân.

Trung tâm Tài nguyên thực vật điều phối 16 cơ quan mạng lưới (24 đơn vị lưu giữ) với khoảng 300 cán bộ tham gia vào nhiệm vụ bảo tồn.

TT TNTV

Vũ Tú

Admin website Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *