Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam

Bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam được đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, nhằm tuyển chọn các giống có tiềm năng chịu hạn, góp phần bổ sung nguồn vật liệu cho công tác nghiên cứu chọn tạo và cải tiến giống lúa chịu hạn ở Việt Nam. Các mẫu giống được xử lý hạn trong điều kiện nhà lưới ở 6 tuần tuổi bằng cách ngừng tưới nước trong thời gian 4 tuần, sau mỗi tuần gây hạn, tiến hành đánh giá hàm lượng nước tương đối trong lá, độ mất nước trong lá và cấp chống chịu. Kết quả cho thấy hàm lượng nước tương đối trong lá vẫn duy trì ở mức cao sau 1 tuần gây hạn, giảm mạnh sau 2-3 tuần và xuống dưới 23,5% sau 4 tuần. Độ mất nước trong lá mạnh nhất ở tuần gây hạn thứ 2 và thứ 4. Sau 1 tuần gây hạn, hầu hết các mẫu giống đều có mức chống chịu từ khá đến tốt. Mức chống chịu giảm sau 2 và 3 tuần, sau 4 tuần không còn mẫu giống nào có khả năng chống chịu. Sau 2 tuần tưới nước trở lại, khả năng phục hồi của bộ giống dao động từ 0-85,2%. Kết quả nghiên cứu giúp sàng lọc được 13 mẫu giống có tiềm năng chịu hạn với khả năng duy trì trạng thái nước và phục hồi tốt, trong đó 3 mẫu giống có tiềm năng chịu hạn nổi trội nhất là G42, G115 và G163.

Từ khóa: Chịu hạn, Indica, lúa, lúa địa phương.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *