Đa dạng thực vật nguồn gen rau và gia vị từ Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia

        Rau là thành phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng. Rau cung cấp nhiều loại vitamin, các khoáng chất, vi lượng và chất xơ. Rau có nhiều loại: rau ăn lá, rau ăn thân củ và rau ăn quả. Nằm ở vị trí địa lý đặc biệt, Việt Nam có sự đa dạng về tài nguyên di truyền thực vật rất lớn và được coi là một trong những cái nôi của đa dạng  tài nguyên di truyền thực vật thế giới nói chung và đa dạng nguồn gen rau, gia vị nói riêng. Như vậy, việc gìn giữ sự đa dạng nguồn gen rau, gia vị nói chung và cách sử dụng bản địa nói riêng cho bản thân chúng ta trong hiện tại và các thế hệ tương lai về sau là vấn đề tất yếu.

Vật liệu nghiên cứu: Là tập hợp những dữ liệu và thông tin về các loài, giống cây trồng, các nhóm rau, gia vị đã được thu thập tại 57 tỉnh thành từ 43 dân tộc khác nhau trong cả nước và nhập nội từ năm 1994 đến nay; được mô tả, đánh giá, đang bảo tồn tại ngân hàng gen cây trồng quốc gia, được cộng đồng các dân tộc trong cả nước trồng trọt, thu hái để phục vụ cho sinh kế và phát triển cộng đồng.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA) với sự kết hợp các kỹ thuật phỏng vấn mở trực tiếp với người nông dân có nguồn gen thu thập và phỏng vấn tái diễn.

Nguồn gen nhóm rau, gia vị hiện đang được lưu giữ tại Ngân hàng gen cây trồng quốc gia rất đa dạng về thành phần các loài  thực vật với tổng số 4.875 nguồn gen, thuộc 52 loài thuộc 35 chi của 13 họ thực vật. Đây chính là tiềm năng để đa dạng hoá các sản phẩm rau, gia vị ở nước ta trong tương lai.

Các tập đoàn nguồn gen rau, gia vị rất phong phú và đa dạng về các đặc điểm thân, lá, hoa quả, hạt và đặc điểm sinh trưởng, phát triển. Sự đa dạng này chính là những biểu hiện về hình thái hay kiểu hình của các nguồn gen đã và đang lưu giữ tại ngân hàng gen cây trồng quốc gia.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

Nguyễn Thị Sen & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *