KẾT QUẢ CHỌN TẠO, KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA THUẦN PY2

Giống lúa thuần PY2 là kết quả lai hữu tính của tổ hợp lai ML49/IR50404 chọn tạo từ vụ Hè Thu 2002, sau đó được chọn lọc dòng thuần theo phương pháp phả hệ. Giống lúa PY2 có thời gian sinh trưởng ngắn thuộc nhóm A1, vụ Đông Xuân 100-105 ngày, vụ Hè Thu 90-95 ngày; cao cây 90 cm, đẻ nhánh khá, số hạt chắc trên bông từ 100-130 hạt, dạng hạt bầu, khối lượng 1000 hạt 24 gram. Cứng cây, chống đổ ngã, chịu thâm canh, chịu nóng, kháng rầy nâu và bệnh đạo ôn,, nhiễm nhẹ khô vằn. Năng suất đạt từ 6-8 tấn/ha, thâm canh cao có thể đạt 8-9 tấn/ha; có khả năng thích ứng với nhiều loại chân đát và vùng khí haauk khác nhau.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *