Hội thảo: “Đánh giá hiện trạng tư liệu hóa và quản lý dữ liệu quỹ gen sinh vật, kinh nghiệm quốc tế và áp dụng ở Việt Nam”

       Ngày 30 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Hội thảo: “Đánh giá hiện trạng tư liệu hóa và quản lý dữ liệu quỹ gen sinh vật, kinh nghiệm quốc tế và áp dụng ở Việt Nam”

       Tới tham gia hội thảo có đại diện: Vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Dược liệu, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1; Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQGHN…

       Về phía Trung tâm tài nguyên Thực vật: TS. Phạm Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Thực vật – Chủ trì Hội thảo, Đại diện các phòng, Bộ môn thuộc Trung tâm

       Phát biểu tại hội thảo, TS. Phạm Hùng Cương cho biết: Quỹ gen sinh vật là nguồn vật liệu nền tảng không thể thiếu đối với công tác chọn tạo giống, công nghệ sinh học, công nghiệp thực phẩm, y dược… đặc biệt là khoa học sự sống. Bảo tồn và khai thác sử dụng bền vững nguồn gen sinh vật tạo vị thế cạnh tranh cho mỗi quốc gia trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cùng các giá trị về sinh thái, môi trường. Công tác này đòi hỏi tổ chức thực hiện ở cấp quốc gia và mang tình toàn cầu với sự tham gia của nhiều loại hình cơ quan, tổ chức, nhiều ngành nghề khoa học kỹ thuật. Hoạt động bảo tồn được tổ chức và thực hiện theo đúng quy trình của chuyên ngành bảo tồn quỹ gen sinh vật. Các hình thức bảo tồn chuyển chỗ và tại chỗ được triển khai cho cả ba nhóm quỹ gen sinh vật. Cùng với việc xây dựng và phát triển bảo tồn thực liệu, cơ sở dữ liệu quỹ gen sinh vật theo cấu trúc của nghiệp vụ bảo tồn cũng được xây dựng và phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

        Vì vậy nó đòi hỏi và sinh ra một lượng dữ liệu thông tin khổng lồ. Bởi thế đối với công tác bảo tồn nguồn gen sinh vật, xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là nhiệm vụ được thực hiện trước và liên tục được nâng cấp theo thời gian và không gian.

       Mục tiêu của hội thảo là: Đánh giá hiện trạng tư liệu hóa và quản lý dữ liệu quỹ gen sinh vật cho 6 nhóm đối tượng (cây trồng nông nghiệp, cây lâm nghiệp, cây thuốc, vật nuôi, thủy sản, vi sinh vật), kinh nghiệm quốc tế và áp dụng ở Việt Nam.

       Tại Hội thảo nhiều chuyên gia, cơ quan quản lý đã trình bày hiện trạng của từng nhóm đối tượng và có nhiều ý kiến đóng góp trong việc tư liệu hóa, quản lý dữ liệu và xây dựng cấu trúc dữ liệu quỹ gen sinh vật một cách hiệu quả.

 

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.