Phân bố nguồn gen cây nông nghiệp theo địa lý tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên

Nghiên cứu sự phân bố nguồn gen theo địa lý có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, khai thác và phát triển tài nguyên thực vật nông nghiệp. Nghiên cứu này đã tiến hành thu thập, điều tra thông tin và phân loại thực vật nguồn gen cây nông nghiệp hiện được trồng tại 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Các nguồn gen này thuộc 23 họ, 65 chi và 87 loài. Họ Hòa thảo (Poaceae), họ Bầu bí (Cucurbitaceae), họ Đậu (Fabaceae), họ Cà (Solanaceae) và họ Gừng (Zingiberaceae) là 5 họ có số chi, loài và có số lượng nguồn gen nhiều nhất, với số lượng lần lượt là 512, 368, 345, 142, 129 nguồn gen. Loài lúa (Oryza sativa L.) đa dạng nhất với 322 nguồn gen, tiếp đến loài bí đỏ (Cucurbita moschata Duchesne) có 143 nguồn gen, loài ngô (Zea mays L.) có 143 nguồn gen. Dựa trên lai lịch nguồn gen thu thập được, định vị nguồn gen trên bản đồ Quantum Geographic Information System (QGIS) được tiến hành, kết quả cho ra 3 bản đồ với 3 nhóm cây gồm: Nhóm cây hòa thảo, nhóm cây rau và nhóm cây khác với thông tin đầy đủ và số lượng của nguồn gen đó. Những bản đồ này có vai trò quan trọng trong quá trình tra cứu thông tin nguồn gen, lên kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.