Nghiên cứu nhận dạng phân tử một số nguồn gen đậu tương địa phương bằng chỉ thị SSR

     Nghiên cứu thiết lập tiêu bản ADN của tập đoàn 19 giống đậu tương địa phương, 30 chỉ thị SSR đã được lựa chọn cho nghiên cứu đa hình giữa các mẫu giống đậu tương. Hai mươi lăm trên tổng số 30 chỉ thị SSR cho alen đa hình giữa các giống nghiên cứu, với tổng cộng 114 alen đã được thu nhận, nội dung thông tin đa hình (PIC) trong khoảng 0,135 tới 0,838, hệ số đa dạng về gien (gene diversity) dao động trong khoảng từ 0,145 tới 0,854 và các mẫu giống trong nghiên cứu được phân thành 3 nhóm chính. Trong 25 tiêu bản SSR, 4 tiêu bản SSR tại locut Satt307, Satt431, Satt534 và Satt239 khuếch đại được 4 alen hiếm của 3 mẫu giống đậu tương: Cúc Hà Bắc, Sông Mã thu tại Mai Châu và đậu tương Vàng Hà Giang. Các alen này liên kết với QTL quy định một số tính trạng quan trọng như kháng Fusarium, kháng Phytophthora sojae, hàm lượng protein hạt … Các kết quả thu được có ý nghĩa trong công tác nhận dạng mẫu giống phục vụ công tác bảo tồn cũng như chọn tạo giống đậu tương ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.