Khai thác và phát triển một số nguồn gen bưởi Trụ, bưởi Đường, bưởi Quế Dương

Nhằm góp phần cảo thiện tình hình sản xuất bưởi ở một số địa phương có giống đặc sản, Trung tâm Tài nguyên thực vật và Viện KHKTNN Nam Trung bộ đã thực hiện đề tài khoa học về đánh giá và sử dụng 3 giống bưởi bản địa trong giai đoạn 2012-2015. Kết quả của đề tài là đã điều tra bổ sung và hoàn thiện mô tả thực vật học, qua đó đã tuyển chọn các cây đầu dòng được các Sở NN và PTNT công nhận và xây dựng các vườn giống S0, S1 phục vụ cho việc cung cấp giống chuấn đến người sản xuất. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh đã đưa vào xây dựng quy trình chăm sóc tổng hợp, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất ở các địa phương khác nhau.

Qua 4 năm thực hiện, với mục tiêu duy trì bảo tồn và phát triển nguồn gen quý với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đề tài đã thực hiện được:

Ba giống đặc sản bưởi Trụ, bưởi Đường và bưởi Quế Dương thuộc nhóm chín sớm (thu hoạch vào khoảng tháng 9), có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất tương đối cao và ổn định, chất lượng tốt (độ Brix trên dưới 10%), vị ngọt dịu, được người tiêu thụ ưa chuộng. Các đặc tính nông sinh học của từng giống đã được mô tả đầy đủ và chi tiết.

Tuyển chọn được 25 cây đầu dòng cho 3 giống bưởi. Các cây đầu dòng thể hiện được tính vượt trội về sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả so với các cá thể cùng giống trong quần thể, năng suất một cây 125-150kg (với bưởi Trụ và bưởi Đường), trên 300 kg (với bưởi Quế Dương), độ Brix 9,8-11,2%.

Các cây giống gốc S0 (20 cây/giống) được nhân bằng kỹ thuật vi ghép đỉnh sinh trưởng (STG) từ các cây đầu dòng, có kiểm tra độ sạch bệnh Greening (sử dụng phương pháp PCR) và bệnh Tristeza (phương pháp ELISA) biểu hiện khả năng sinh trưởng tốt, sạch.

Các vườn cây giống S1 đã qua kiểm tra độ sạch bệnh thể hiện khả năng sinh trưởng tốt, chưa có biểu hiện bị sâu bệnh nguy hiểm.

Một số biện pháp kỹ thuật có tác động đến việc ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trồng bưởi bao gồm:

Phân bón đa lượng: Bón 100kg phân hữu cơ + 2,5 kg đạm Ure + 3,5 kg lân Super + 1,6 kg vôi bột cho một cây đang cho quả (độ tuổi 10 đến 15 năm).

Phân bón lá: Sử dụng chế phẩm Yogen và Komix

Phân vi lượng và chất điều tiết: Flower 94/Micracro và Flower 95/AFA.

Phòng trừ một số sâu bệnh hại chính: Các loại thuốc Polytrin 40EC hoặc Supracid 40EC (đối với rệp muội), Comite 75EC hoặc Abatimec 3,6EC (với nhện đỏ); các bẫy dẫn dụ Ento-pro hoặc SOFRI – pro (với ruồi đục quả); Boocdo hoặc Kocid (với bệnh loét).

Thụ phấn bổ sung: Thụ phấn bổ sung bằng phấn giống bưởi chua nâng cao tỷ lệ đậu quả, cải thiện đáng kể đến năng suất, chất lượng không thay đổi.

Cắt tỉa: Cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên cứu rau quả (3 lần/năm) và kiểu khai tâm (tạo thoáng trong tán) duy trì khả năng sinh trưởng, nâng cao năng suất và cải thiện phẩm quả.

Bao quả: Các loại vật liệu: túi nylon (trắng, đen) bao giấy xi măng và túi chuyên dụng của Trung Quốc đều có tác động tốt đến màu sắc vỏ quả trong đó túi chuyên dụng tốt nhất.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *