Đặc điểm ra hoa, đậu quả và phát triển quả của giống xoài ba màu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

       Nhm xây dng cơ skhoa hc cho quy trình canh tác, nâng cao năng sut và phm cht ca ging xoài Ba Màu (Đài Loan), nghiên cu về đặc đim nông sinh hc được thc hin trên 10 cây xoài 6 năm tui, nhân ging bng phương pháp ghép trng ti xã Bình Phước Xuân, huyn ChMi, tnh An Giang trên nn đất phù sa được bi ttháng 4 đến tháng 12 năm 2016. Kết qucho thy phát hoa ca xoài Ba Màu phát trin trong vòng 21 ngày có chiu dài trung bình 45,5±3,5 cm, 2.558±288 hoa/phát hoa, trong đó tlhoa lưỡng tính chiếm 29%. Phát hoa đạt tc độ tăng trưởng ti đa ngày 14 sau khi nhú mm đến ngày 21 thì ngng tăng trưởng. Hoa nhoàn toàn vào khong 2 gisáng và nrộ đến 6 gi. Hoa lưỡng tính nsm hơn hoa đực, nrtngày 2-10 vi tng shoa là 602 (chiếm 85,04% tng shoa hoa lưỡng tính ntrong cquá trình, tương ng 730 ± 121 hoa ). Hoa đực nrtừ ngày 5-12 vi tng shoa ntrong giai đon này là 1.387 hoa, chiếm 75,8% tng shoa đực ntrong cquá trình (1.828 ± 127 hoa), phát hoa xoài Ba Màu nkéo dài trong 18 ngày. Quá trình rng qutrên xoài Ba Màu tp trung chyếu khong 28 ngày sau khi đậu qu(NSKĐQ) vi tlrng qucao nht 95,03% (ngày 14) và gim dn cho đến khi thu hoch vi tlệ đậu quả 0,3%, squtrung bình là 1,9 qu/chùm. Quá trình tăng trưởng ca quxoài Ba Màu din ra trong 78,6 ± 0,8 ngày, tc độ tăng trưởng ti đa ca quxoài bình thường là giai đon 35 ngày SKĐQ và đối vi xoài ‘cóc’ là 42 NSKĐQ, kích thước ti đa thi đim 63-70 NSKĐQ, xoài Ba Màu thu hoch giai đon 77-84 ngày vi khi lượng trung bình lúc thu hoch ca quxoài bình thường là 950,1 ± 191,1 g và quxoài ‘cóc’ là 195,7 ± 75,5 g.
       Tkhóa: Hoa lưỡng tính, phát trin qu, xoài Ba Màu (Đài Loan).

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *