Quy trình nhân nhanh giống mía bằng in vitro

       Phương pháp nhân giống in vitro là một phương pháp nhân giống hiện đại so với cách nhân giống cổ truyền là trồng bằng hom. Nhân giống in vitro hay vi nhân giống trong ống nghiệm là một trong bốn lĩnh vực ứng dụng của công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Phương pháp nhân nhanh in vitro có thể tạo ra một lượng cây giống lớn chỉ trong một thời gian ngắn với các ưu điểm vượt trội như cây con có độ đồng đều cao, cây sinh trưởng phát triển khỏe, sạch bệnh, đẻ nhánh nhiều nên rất thích hợp cho việc nhân giống cho các vụ tiếp theo. Bài viết giới thiệu về Quy trình nhân nhanh Mía trong phòng thí nghiệm, Quy trình chăm sóc cây mía nuôi cấy mô ngoài vườn ươm và Quy trình trồng trọt hai giống mía nuôi cấy mô ngoài ruộng.

Xem chi tiết : tại đây

 

 

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *