Quy trình phục tráng, nhân nhanh và lưu giữ cây khoai lang bằng nuôi cấy invitro

       Phương pháp nuôi cấy invitro từ đỉnh sinh trưởng được sử dung trong phục tráng tạo giống cây sạch bệnh, nhân nhanh các giống khoai có triển vọng và sử dụng trong công tác bảo tồn nguồn gen, đó là bảo tồn in-vitro.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.