Nghiên cứu tính đa dạng họ gừng (Zingiberaceae) ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

       Bài báo này là kết qunghiên cu tính đa dng hGng (Zingiberaceae) ở Khu Bo tn Thiên nhiên (BTTN) Pù Hot, tnh NghAn; thi gian nghiên cu được thc hin ttháng 2 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Kết quả đã xác định được 59 loài thuc 12 chi, trong đó 3 chi và 35 loài được bsung cho danh lc thành phn loài thc vt ca Pù Hot năm 2013. Môi trường sng ca các loài hGng chyếu rng thsinh vi 49 loài, ven sui vi 32 loài, trng cây bi vi 26 loài, rng nguyên sinh vi 22 loài. Các loài cây hGng khu vc nghiên cu có các giá trsdng khác nhau như cho tinh du vi 50 loài, làm thuc vi 43 loài, làm cnh và làm gia vcùng vi 8 loài và ăđược vi 5 loài. HGng khu vc nghiên cu có 3 yếu tố địa lý: yếu tố nhit đới chiếm 62,71%, yếu tố đặc hu chiếm 33,90% và yếu tôn đới chiếm 1,69%.
       Tkhóa: Bo tn thiên nhiên, đa dng, hGng, Pù Hot, NghAn.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.