Nghiên cứu mật độ và liều lượng phân bón thích hợp cho cây cà gai leo tại tình Phú Thọ

Nghiên cứu được triển khau tại Tam Nông – Phú Thọ với mục đích xác định mật độ và liều lượng phân bón thích hợp cho cây Cà gai leo trên hai loại đất canh tác chính của địa phương (đất đồi và đất bãi ven sông). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Mật độ và phân bón ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh trưởng, phát triển cũng như năng suất dược liệu của cây Cà gia leo tại Phú Thọ. Cụ thể, mật độ 50.000 cây/ha, khoảng cách trồng 40×50 cm cây Cà gai leo sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất dược liệu cao nhất trên cả hai loại đất. Liều lượng phân bón thích hợp nhất đối với cây Cà gai leo trồng trên đất bãi là 20 tấn PC + 180 kg N + 150 kg P2O5 + 125 kg K2O , cho năng suất dược liệu cao nhất đạt 4,35 tấn khô/ha. Trong khi đó, Cà gai leo trồng trên đát đồi với liều lượng phân bón thích hợp nhất là bón 20 tấn PC + 220 kg N + 150 kg P2O5 + 125 kg K2O cho năng suất dược liệu cao nhất đạt 4,03 tấn dược liệu khô/ha.

Từ khóa: Cà gai leo, mật độ, khoảng cách trồng, liều lượng phân bón

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *