Bộ định loài nhóm đậu địa phương

Cùng với công nghệ sinh học, quỹ gen cây trồng hay tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp được coi là cốt lõi của sản xuất nông nghiệp ngày nay. Chính vì vậy, để bảo tồn cho khai thác sử dụng hôm nay và mai sau nguồn tài nguyên quí giá của đất nước, trong khuôn khổ của chương trình giống quốc gia,
Trung tâm Tài nguyên thực vật-Ngân hàng gen cây trồng quốc gia, đã thu thập và lưu giữ được 7421 nguồn gen đậu của 46 dân tộc tại 8 vùng sinh thái nông nghiệp trên cả nước . Nhằm giúp cho những người quan tâm có cái nhìn tổng thể về các thông tin định loài các nguồn gen đậu địa phương được thu thập và cẩm nang phục vụ hoạt động thu thập nhóm Đậu đỗ, chúng tôi biên soạn cuốn sách: “Bộ đinh loại họ đậu địa phương”.
Xem toàn bộ tài liệu tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.