Ban giám đốc VAAS thăm và làm việc tại Trung tâm Tài nguyên thực vật

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc VAAS, đồng thời trực tiếp tháo gỡ các vướng mắt phát sinh, sáng ngày 15/2/2017 Ban Giám đốc VAAS do PGS. TS. Trịnh Khắc Quang, Quyền Giám đốc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Tài nguyên thực vật. Đi cùng Ban Giám đốc VAAS còn có lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc như Văn phòng Đảng ủy, Ban Khoa học và HTQT, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Đào tạo Sau đại học và Ban Tài chính. Về phía Trung tâm Tài nguyên thực vật có Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng và Bộ môn nghiên cứu cùng tham gia làm việc với đoàn.

Lanh dao Vaas tham TT TNTV 2.2017

Thay mặt Trung tâm Tài nguyên thực vật, PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa, Giám đốc đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Lãnh đạo VAAS  và các Ban chức năng đến thăm nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu. PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa cũng đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Tài nguyên thực vật năm 2016 và kế hoạch hành động năm 2017, đồng thời đề xuất với VAAS một số vấn đề nổi cộm cần tháo gỡ.

PGS. TS Trịnh Khắc Quang đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Tài nguyên thực vật đạt được đồng thời biểu dương sự cố gắng của cán bộ công nhân viên Trung tâm trong năm qua.

Trong buổi làm việc, các Ban chức năng của VAAS đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn. Đại diện Ban Khoa học và HTQT, TS. Bùi Quang Đãng nhấn mạnh đến việc Trung tâm Tài nguyên thực vật cần tăng cường công tác tư liệu hóa nhằm thông tin thúc đầy khai thác nguồn gen; Hệ thống hóa các sản phẩm khai thác nguồn gen để giới thiệu lên trang Web của Trung tâm và của VAAS. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ góp ý về vấn đề bổ sung biên chế, khai thác đất đai hiệu quả; Trưởng Ban Tài chính đánh giá cao sự tiến bộ trong quản lý tài chính kế toán của Trung tâm; Trưởng Ban đào tào sau đại học đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo sau đại học, phát huy các lợi thế HTQT trong đào tạo cán bộ sau đại học; Văn phòng đảng Ủy VAAS đề cập đến việc nâng cấp từ Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật lên thành Đảng bộ trực thuộc VAAS. Trung tâm Tài nguyên thực vật cũng đã được nghe những ý kiến đóng góp rất sát thực của hai PGĐ VAAS là TS. Lê Quốc Thanh và TS. Nguyễn Văn Tạo cho kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

PGS. TS. Trịnh Khắc Quang thay mặt ban giám đốc VAAS đã kết luận một số vấn đề quan trọng sau:

–      Trung tâm TNTV cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu bảo tồn nguồn tài nguyên thực vật nhằm nâng cao vị thế là một cơ quan nghiên cứu khoa học đặc thù, điển hình, chuyên sâu của VAAS, gây dựng tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà cả quốc tế;

–       Tăng cường mô tả đánh giá, đặc biệt đánh giá sâu về đa dạng sinh học, tính kháng… nhằm giới thiệu phục vụ khai thác nguồn gen tốt hơn nữa;

–      Cần xây dựng kế hoạch nhân giống và đánh giá nguồn gen trong thời gian tới để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt kinh phí thực hiện;

–      Cần đặc biệt quan tâm lưu giữ an toàn các nguồn gen hiện có, đặc biệt những nguồn gen đặc hữu, quý hiếm và có giá trị kinh tế;

–      Cần phải thu thập thông tin phản hồi kết quả sử dụng nguồn gen được Trung tâm cấp đi hằng năm;

–       Tăng cường đào tạo cán bộ “khoa học đầu đàn”, thành lập nhóm nghiên cứu khoa học chuyên sâu về bảo tồn tài nguyên thực vật thuộc VAAS;

–      Cần tăng cường khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai hiện có, sắp xếp lại một số khu đất nhằm khai thác hiệu quả, phù hợp với cảnh quan hiện tại và tương lai.

Nguyễn Khắc Quỳnh, PRC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.