Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN tại Trung tâm Tài nguyên thực vật

TT Tên nhiệm vụ KHCN  

Tên cá nhân chủ trì

 

Thời gian thực hiện

(BĐ/KT)

Ghi chú
I Chương trình KH&CN cấp Nhà nước
  Chương trình công nghệ sinh học      
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen và mã vạch AND (DNA BARCODE) cho các loài cây có múi (Bưởi, Cam và Quýt) Bản địa/ Địa phương của Việt Nam ThS. Lê Thị Thu Trang 2018-2020  
2 Xây dựng cơ sở dữ liệu các gene liên quan đến tính trạng chất lượng dinh dưỡng ở Ngô Việt Nam TS. Trần Thị Thu Hoài 2018-2020  
II Chương trình Quỹ gen và   Nhiệm vụ nafosted      
1 Sản xuất thử nghiệm giống lúa màu đặc sản bát (cu đỏ) & khẩu cẩm xẳng tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ TS. Hoàng Thị Huệ 2019-2022  
2 Khai thác phát triển nguồn gen lúa nếp địa phương chất lượng cao (Nếp tan nhe, Khẩu nua nương) phục vụ sản xuất hàng hóa tại miền núi phía Bắc TS.Vũ Linh Chi 2016-2020  
3 Nghiên cứu khai thác và phát triển hai giống bí đỏ Mộc Châu và Quỳnh Lưu cho một số tỉnh phía Bắc ThS. Nguyễn Thị Tâm Phúc 2019-2023  
4 Đánh giá tiềm năng di truyền một số nguồn gen rau địa phương họ Bầu bí và Hoa thập tự ở miền Bắc Việt Nam PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa 2016-2020  
5 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây nông – lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu TS. Vũ Đăng Toàn 2017-2021  
6 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia KSC. Nguyễn Tiến Hưng 2017-2021  
7 Khai thác và phát triển giống dong riềng đỏ Nguyên Bình và dong giềng đỏ Na Rì có giá trị kinh tế cao cho một số tỉnh phía Bắc nước ta. ThS. Lê Thị Loan 2019-2022  
8 Nghiên cứu đa dạng di truyền, khả năng chịu hạn và kháng bệnh héo rũ Panama (Fusarium wilt)của chuối hoang dại ở Việt Nam (NAFOSTED) TS. Vũ Đăng Toàn 2018-2021  
III Đề tài HTQT theo Nghị định thư    
1 Xác định kiểu gen, biểu hiện gen &  tương tác với môi trường của các gen liên quan đến tổng hợp & tích lũy Anthocyanin để hỗ trợ công tác chọn giống hiệu quả & sản xuất bền vững lúa gạo màu giá trị cao cho Việt Nam & Úc TS. Phạm Hùng Cương 2020-2023  
III Đề tài trọng điểm cấp Bộ    
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu các gene liên quan đến tính trạng chất lượng dinh dưỡng ở Ngô Việt Nam TS. Trần Thị Thu Hoài 2018-2020  
2 Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa 2020  
3 Dự án phát triển ngân hàng gen cây trồng Quốc Gia TS. Phạm Hùng Cương 2011-2020  
IV Đề tài hợp tác với địa phương    
1 Nghiên cứu phát triển nguồn gen loài Gừng đen (Distichochlamys citrea) tại vùng đồi núi ở Hà Nội ThS.Phạm Thị Kim Hạnh 2018-2021  
2 Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen bưởi Tam Vân và quýt Tích Giang trên địa bàn Hà Nội TS. Lê Khả Tường 2019-2021  
3 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng, chế biến bột cây dong riềng chất lượng cao và xây dựng thương hiệu miến dong Bình Lư, huyện Tam Đường. TS. Hoàng Thị Nga 2019-2022  
4 Bảo tồn, khai thác & PTNG bưởi Tích Vân va quýt Tích giang trên địa bàn Hà Nội PGS.Lê Khả Tường 2019-2021  
5 Rà soát, lập, thẩm định cập nhật danh mục nguồn gen giống cây trồng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ TS. Nguyễn Khắc Quỳnh 2020-2021  
6 Nghiên cứu tạo dòng đậu xanh năng suất cao cho các tỉnh phía Bắc ThS. Trần Quang Hải 2020-2022  
7 Nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen mít Dai vàng (Artocarpus heterophyllus Lam) phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Thái Bình ThS. Đặng Thị Trang 2022-2024  

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.