Mối quan hệ giữa tính chất đất và hình thái, chất lượng quả nhãn lồng Hưng Yên

          Nhãn có tên khoa học là Euphoria longana hay Dimocarpus longan, thuộc họ Sapindaceae. Ở Việt Nam, nhãn được trồng rộng rãi khắp mọi miền đất nước, theo một số nghiên cứu thì cây nhãn được trồng lâu đời nhất ở chùa Phố Hiến thuộc xã Hồng Châu, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cách đây khoảng 300 năm. Từ vùng này, cây nhãn được di thực đến trồng ở hầu hết các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Hiện nay cây nhãn đã được trồng và phát triển ở các tỉnh thành miền Bắc như: Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Sơn La… Diện tích đất trồng nhãn ở nước ta hiện nay ước khoảng trên 120 nghìn ha, với năng suất bình quân đạt khoảng 5 tấn/ha, trong đó Hưng Yên được coi là tỉnh có diện tích và sản lượng đứng thứ 2 miền Bắc, với khoảng 3.700 ha đất trồng nhãn và sản lượng từ 20 đến 30 nghìn tấn quả/năm (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, 2017).

          Nhãn là cây trồng không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất từ đất phù sa đến các loại đất đồi núi… tuy nhiên tại các vùng đất khác nhau thì chất lượng quả, cả về hình thái và chất lượng, cũng rất khác nhau (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, 2017). Để có cơ sở nâng cao chất lượng quả nhãn, đề tài nghiên cứu đã tiến hành lấy 120 mẫu đất và phân tích các chỉ tiêu tính chất đất để xác định đặc thù tính chất đất trồng nhãn theo TCVN, lấy 90 mẫu quả nhãn tại Hưng Yên và phân tích các chỉ tiêu chất lượng và hình thái quả nhãn để xác định đặc thù hình thái và chất lượng quả nhãn, và xác định tương quan giữa các chỉ tiêu hình thái và chất lượng quả nhãn với một số tính chất đất. Mục đích của nghiên cứu này là xác định các tính chất đất tác động đến hình thái.

Từ khóa: Nhãn, hồi quy tuyến tính, tính chất đất, Hưng Yên, chất lượng

Xem chi tiết: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.