Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019”

       Ngày 4 tháng 1 năm 2019, Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch hành động năm 2019”. Về dự Hội nghị có đồng chí Lã Tuấn Nghĩa đại diện Ban thường vụ Đảng ủy VAAS, Bí thư Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật, các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Trung tâm.

       Ngay sau khai mạc Hội nghị của đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Đồng chí Lê Khả Tường, Phó bí thư Chi bộ đã đọc bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 của Chi bộ Trung tâm. Báo cáo đã nêu được những nỗ lực của Chi ủy, cùng đảng viên trong Chi bộ về việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, cụ thể:

  • Năm 2018 Chi Bộ Trung tâm đã chỉ đạo triển khai thực hiện thành công 03 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 16 đề tài (ĐT) dự án (DA) nghiên cứu các cấp, trong đó có 05 ĐT, DA cấp Nhà nước, 03 ĐT cấp Bộ, 02 ĐT thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí 25,604 tỉ đồng. Thêm vào đó 05 DA Hợp tác quốc tế với số kinh phí thực hiện năm 2018 là 4,191 tỉ đồng.
  • Chi bộ Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiến hành xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 09/2/2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
  • Để định hướng thông tin cho đảng viên, viên chức, Chi ủy đã chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy Chi bộ nêu cao ý thức trách nhiệm và gương mẫu trong phát ngôn, trong hành động, động viên đảng viên, viên chức yên tâm công tác. Trong năm 2018, Chi bộ không có trường hợp nào vi phạm Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm. Không có trường hợp nào có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
  • Trong năm 2018, Chi ủy đã cử 04 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Đề nghị Đảng ủy VAAS chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí; Đã kết nạp được 02 đảng viên mới ; Các đồng chí trong Chi ủy đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy VAAS, Đảng ủy Bộ tổ chức. Hiện có 01 đảng viên đang theo học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 11 đảng viên, viên chức đang tham gia học lớp Trung cấp chính trị.

       Báo cáo đã nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục và đề ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ cần đạt được trong năm 2019.

       Tiếp báo cáo của đồng chí Lê Khả Tường, Đồng chí Vũ Linh Chi, Chi ủy viên phụ trách Đảng vụ đọc bản kiểm điểm hoạt động của cấp ủy trong năm 2018. Đồng chí đã nêu ra những việc làm được và một số những hạn chế của Chi ủy trong năm vừa ra, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm củng cố và nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của cấp ủy trong thời gian tới.

       Đồng chí, Trần Thu Hoài, Chi ủy viên phụ trách tài chính đọc báo cáo về tình hình tài chính của Chi bộ. Đồng chí Vũ Đăng Toàn, Chi ủy viên phụ trách kiểm tra, giám sát đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2018.

       Trong phần thảo luận, một số ý kiến đã góp ý, bổ sung về việc hoàn thiện báo cáo tổng kết, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong Chi bộ nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đồng chí Lã Tuấn nghĩa, Ủy viên thường vụ Đảng ủy VAAS, Bí thư Chi bộ đã thông tin, thảo luận về tình hình triển khai sắp xếp lại bộ máy của Trung tâm và VAAS. Trước khi kết luận hội nghị, đồng chí Lã Tuấn Nghĩa đã quán triệt đảng viên trong Chi bộ cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đầy thách thức trong năm 2019.

PRC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.