Kết quả bình tuyển cây đầu dòng bưởi đào chín sớm Song Phượng

Bưởi đào chín sớm Song Phượng được trồng ở các xã Đồng Tháp, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội là giống cây ăn quả đặc sản của địa phương. Nguồn gen này có nhiều đặc điểm quý như thời gian thu hoạch quả sớm từ giữa tháng 8 đến tháng 9; khối lượng quả trung bình đạt 800 – 900 g; múi quả mọng nước, tép màu hồng, vị ngọt, độ Bix đạt trung bình từ 10,8 – 11,5. Tuy nhiên, nguồn gen này đang có nguy cơ thoái hóa do ít được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Mặt khác, công tác nhân giống chưa được quan tâm, chưa tuyển chọn được cây đầu dòng để nhân giống, quản lý giống chưa chặt chẽ, nhiều hộ nông dân tự chiết cành từ những cây không đủ tiêu chuẩn dẫn đến tình trạng cây bưởi bị bệnh ngay khi mới đem trồng. Việc nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng là giải pháp bền vững trong công tác bảo tồn và khai thác nguồn gen hiện nay. Kết quả đã chọn được 6 cây ưu tú đủ tiêu chuẩn cây đầu dòng là: BĐCS 04, BĐCS 06, BĐCS 05, BĐCS 07, BĐCS 10, BĐCS 01. Các cá thể này được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội công nhận cây đầu dòng theo quyết định số 2280/QĐ-SNN, 2281/QĐ-SNN, 2282/ QĐ-SNN, 2283/QĐ-SNN, 2284/QĐ-SNN và 2287/QĐ-SNN ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Từ khóa: Bưởi đào chín sớm Song Phượng, cây đầu dòng, nhân giống, bảo tồn

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.