Đặc tính hình thái thực vật của cây cam soàn (citrus sinensis (l.) cv. soan) không hạt được phát hiện tại tỉnh Hậu Giang

Khảo sát được thực hiện với mục tiêu mô tả đặc tính hình thái thực vật của cây cam Soàn không hạt. Các chỉ tiêu và phương pháp khảo sát được tham khảo theo mô tả cho cây cam quýt của IPGRI (1999) bằng cách thu 30 mẫu lá, hoa, trái của cá thể cam Soàn không hạt và có hạt (đối chứng), Kết quả cho thấy, ở cá thể cam Soàn không hạt được phát hiện ở tỉnh Hậu Giang có một số đặc tính hình thái có khác biệt so với cá thể cam Soàn có hạt như: tỉ số chiều dài phiến/chiều rộng phiến lá (1,55 > 1,42); tỉ số chiều dài cánh/chiều rộng cánh hoa (2,49 > 2,21); tỉ số chiều cao bầu noãn/đường kính bầu noãn (0,91 > 0,82); tỉ số chiều cao trái/đường kính trái (0,93 > 0,90); từ đó có thể giúp nhận diện cá thể cam Soàn không hạt. Trái của cá thể cam Soàn không hạt được thu tại hai thời điểm: lần 1 (tháng 3/2016) và lần 2 (tháng 9/2016) có tổng số hạt/trái là 2,25 hạt; có 93,3% số trái có tổng số hạt nhỏ hơn 5 hạt/trái, 100% số trái có số hạt chắc nhỏ hơn 5 hạt. Bên cạnh đó, hầu hết các đặc tính hình thái thực vật của cá thể cam Soàn không hạt không khác biệt với cá thể cam Soàn có hạt.

Từ khóa: Cam Soàn, hình thái thực vật, không hạt, Citrus sinensis (L.) cv. Soan.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.