Ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy, mật độ trồng và mức phân đạm đến canh tác giống lúa thảo dược Huyết rồng tại tỉnh Nghệ An

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm theo dõi ảnh hưởng của ba yếu tố, bao gồm thời vụ gieo cấy, mật độ cấy và mức phân đạm đến canh tác giống lúa thảo dược Huyết Rồng tại tỉnh Nghệ An. Kết quả cho thấy, sinh trưởng, phát triển, năng suất và tính kháng sâu bệnh chính của giống lúa Huyết Rồng bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố. Trong đó, thời điểm từ 20/5 – 25/5 được kiến nghị là thích hợp để gieo mạ, giống sinh trưởng và phát triển tốt. So sánh giữa các công thức cho thấy, mật độ cấy 25 – 30 khóm/m2 và mức phân đạm 70 kg N/ha thể hiện các đặc điểm nông sinh học tốt, năng suất thực thu của cây đạt giá trị cao nhất, đạt lần lượt là 3,0 – 3,2 và 3,2 – 3,3 tấn/ha, cây ít nhiễm sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh bạc lá. Tóm lại, kết quả của nghiên cứu này đã bước đầu hoàn thiện quy trình canh tác giống lúa thảo dược Huyết Rồng cho các khu vực thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.