Kết quả phục tráng giống dong riềng đỏ Nguyên Bình tại Cao Bằng

Quá trình phục tráng giống dong riềng đỏ Nguyên Bình bằng phương pháp chọn lọc quần thể kết hợp chọn lọc cá thể với mục đích cải thiện năng suất và hàm lượng tinh bột được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021 tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Từ kết quả đánh giá các tính trạng nông sinh học trên đồng ruộng và trong phòng, đối chiếu với bảng mô tả tính trạng đặc trưng của giống gốc ở vụ 1 từ 615 dòng S0 dong riềng đỏ Nguyên Bình có cùng thời gian sinh trưởng, đã chọn được 550 dòng S1. Ở vụ 2, tiếp tục chọn lọc, đánh giá 550 dòng S1 chọn được 310 dòng S2 cùng thời gian sinh trưởng 290 ngày, có sự đồng đều về các yếu tố cấu thành năng suất dùng để so sánh và nhân dòng thế hệ S2. Vụ 3, từ 310 dòng S2 chọn được 200 dòng S3 đạt tiêu chuẩn cho hỗn dòng thành giống phục tráng và tạo ra củ giống siêu nguyên chủng. Giống dong riềng đỏ Nguyên Bình phục tráng cho năng suất trung bình đạt 71,5 tấn/ha, có hàm lượng tinh bột 28,60%, cao hơn giống chưa phục tráng 25,5%.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.