Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho giống dong riềng đỏ Nguyên Bình tại Cao Bằng

Giống dong riềng đỏ Nguyên Bình là giống địa phương có nguồn gốc tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Đây là gống dong riềng có hàm lượng tinh bột cao, chất lượng tinh bột làm miến ngon, miến mềm và sợi miến trắng hơn khi được làm từ tinh bột của giống khác. Với mục tiêu tăng năng suất và nâng cao hiệu qủa kinh tế của giống dong riềng đỏ Nguyên Bình thì việc nghiên cứu xác định thời vụ, mật độ và mức phân bón thích hợp là cần thiết. Các thí nghiệm được tiến hành tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trong 2 năm 2020 và năm 2021. Kết qủa nghiên cứu cho thấy, thời vụ trồng từ ngày 15/2 – 15/3 cho năng suất cao nhất là 63,5 – 72,6 tấn/ha. Ở mật độ trồng 2,5 – 3,0 khóm/m2 (MĐ3 và MĐ4) năng suất đạt 62,7 – 67,9 tấn/ha. Mức phân bón 3 (PB3: 200 kg N + 120 kg P2O5 + 220 kg K2O) giống dong riềng đỏ Nguyên Bình cho năng suất cao nhất từ 65,5 – 67,0 tấn/ha.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.