Nghiên cứu xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Miến dong Bình Lư” huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 8/2021 đã có 497 nhãn hiệu chứng nhận được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận tại Việt Nam. Điều này cho thấy, nghiên cứu xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn cho cộng đồng sử dụng đang được trung ương và các địa phương đặc biệt quan tâm. Trong các loại hình bảo hộ nhãn hiệu được pháp luật thừa nhận thì nhãn hiệu chứng nhận đã chứng minh được lợi thế trong khai thác giá trị của sản phẩm đặc sản địa phương. Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu chứng nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Trong khuôn khổ của Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng, chế biến bột cây dong riềng chất lượng cao và xây dựng miến dong Bình Lư, huyện Tam Đường”, mã số DALC 02/19, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm Tài nguyên thực vật – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện, trong đó nội dung xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Bình Lư”, huyện Tam Đường là một trong những kết quả được đánh giá thành công bởi đã khẳng định được chất lượng sản phẩm “Miến dong Bình Lư” huyện Tam Đường, đồng thời góp phần quảng bá và khẳng định vị trí của sản phẩm trên thị trường.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.