Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống lúa tẻ đỏ tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng của mật độ, liều lượng phân bón và thời vụ đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Tẻ đỏ trong vụ Mùa 2018 và vụ Mùa 2019 tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy, giống lúa Tẻ đỏ tại Điện Biên đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao khi cấy trên nền phân bón 1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 70 kgN + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O. Gieo trong khung thời vụ từ 01 – 10/6 và cấy khi mạ đạt 4 – 5 lá sẽ thích hợp nhất đối với giống lúa Tẻ đỏ.

Từ khóa: Lúa đặc sản địa phương, giống lúa Tẻ đỏ, biện pháp kỹ thuật canh tác

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.