Ngày 29-6, Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Linh Chi, Đảng ủy viên Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bí thư Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật; các đồng chí trong Chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Giai đoạn 2020 đến nay, Chi bộ Trung tâm cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2020-2025:

Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, cán bộ viên chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn đề ra; thực hiện tốt nội dung chuyên môn các nhiệm vụ KHCN

– Xây dựng và tổ chức tốt phương án tự chủ; đặc biệt tự chủ về tiền lương/công lao động phù hợp với cơ chế chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế của Trung tâm đảm bảo toàn bộ cán bộ trong Trung tâm có đủ việc làm và nhận đủ lương;

– Công tác các bộ và sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, yêu cầu của các đơn vị, gắn kết giữa đào tạo với triển khai các nội dung công việc chuyên môn;

Về Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội:

– Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ nhiệm các ngày lễ lớn; tổ chức 100% cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp, quán triệt các Nghị quyết chuyển đề của Đảng bộ cấp trên.

– Chỉ đạo lãnh đạo Công đoàn tổ chức thành công  Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2028; Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Đại Hội Chi Đoàn Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp.

Về thực hiện kết luận số 01-KH/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Chi bộ Trung tâm đã tổ chức học tập, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, thực hiện ký cam kết học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể. Xây dựng dựng mô hình điển hình cho các tập thể, cá nhân cụ thể.

Tất cả các chỉ thị, nghị quyết, các tài liệu tuyên truyền của Ban Bí thư, Ban tuyên giáo trung ương, Đảng ủy Bộ NN và PTNT đã được kịp thời phổ biến đến các Đảng viên trong chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ Đảng, sinh hoạt định kỳ của Chi Bộ.

Về công tác phát triển đảng theo nghị quyết chỉ tiêu kết nạp được ít nhất 04 đảng viên mới. Kết quả đến hiện tại Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật đã kết nạp mới 17 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay (năm 2020: 1 đồng chí; 2021: 3 đồng chí; 2022: 5 đồng chí; năm 2023: 8 đồng chí.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ khó khăn, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Linh Chi ghi nhận và biểu dương các tổ đảng đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong việc duy trì sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp. Chi bộ Trung tâm luôn là tập thể đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Tập thể Chi bộ Trung tâm luôn đoàn kết, chủ động, linh hoạt tìm biện pháp khắc phục khó khăn và tổ chức triển khai hoàn thành tốt các công việc được giao. Mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm được tăng cường, tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm; Các nhiệm vụ khoa học công nghệ được nhà nước giao đã được thực hiện nghiêm túc có kết quả tốt; Hợp tác quốc tế sâu rộng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho Trung tâm. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, các tổ đảng, đảng viên tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được và gương mẫu, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề…

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.