Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị viên chức năm 2024

Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị viên chức năm 2024.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Linh Chi, Bí thư chị bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; ông Phạm Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm; Bà Hoàng Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, Các ông bà trưởng phó các đơn vị và toàn thể viên chức người lao động thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật

Năm 2023, Trung tâm đang triển khai 26 nhiệm vụ KHCN trong đó có 5 nhiệm vụ Hợp tác quốc tế, 10 nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, 04 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, 01 Dự án Khuyến nông TƯ và 06 nhiệm vụ KHCN cấp địa phương. Trong số đó có 01 nhiệm vụ Hợp tác quốc tế, 03 nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, 01 Đề tài tiềm năng cấp Bộ kết thúc năm 2023.

TS. Phạm Hùng Cương, Phó giám đốc Trung tâm báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Năm 2023, Trung tâm TNTV đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung tâm – nhiệm vụ Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp cụ thể: Lưu giữ an toàn trong kho lạnh 28.902 nguồn gen hạt,  trên 6.000 nguồn gen lưu giữ trên đồng ruộng và nhà lưới, 659 nguồn gen lưu giữ dạng invitro. Năm 2023 đã nhân trẻ hóa thành công 776 nguồn gen, thiết lập và duy trì an toàn 02 điểm bảo tồn ngân hàng gen cộng đồng kết hợp bảo tồn onfarm tại Thái Bình, Lào Cai.

Trung tâm Tài nguyên thực vật (TT TNTV) đăng 08 bài trên tạp chí quốc tế và 09 bài trên tạp chí/hội thảo trong nước như Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Bản tin đăng trên Website về KHCN là 30 bản tin bài trong năm 2023.

Tại Hội nghị, Trung tâm cũng đã trao tặng bằng khen của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT cho các cá nhân xuất sắc năm 2022.

TS. Vũ Linh Chi, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trao bằng khen cho các cá nhân

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.