Quy định tạm thời về việc cấp mẫu nguồn gen và thông tin nguồn gen cây trồng

Ngày 06 tháng 01 năm 2012, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật ban hành Quy định tạm thời về việc cấp mẫu nguồn gen và thông tin nguồn gen cây trồng, được áp dụng từ ngày 10 tháng 01 năm 2012. Quy định này thay thế cho Quy định cấp giống ngân hàng gen đã ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2009.

tải file tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.