Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa màu: khẩu cẩm xẳng và bát

       Hai giống lúa màu: Khẩu cẩm xẳng và Bát đã được nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất. Giống lúa Bát là giống cảm quang (phản ứng ánh sáng ngày ngắn), thời vụ thích hợp để gieo cấy là ngày 4 tháng 6; giống lúa Khẩu cẩm xẳng là giống cảm ôn, thời vụ thích hợp để gieo cấy từ ngày 6/6 đến ngày 26/6. Mật độ cấy thích hợp đối với giống lúa Bát là 40 – 45 khóm/m2, đối với giống lúa Khẩu cẩm xẳng là 30 – 35 khóm/m2. Lượng phân bón hỗn hợp NPK bổ sung trung, vi lượng (16-16-13-TE) 500 kg/ha là thích hợp nhất cho cả hai giống lúa Bát và Khẩu cẩm xẳng. Cả 2 giống đều có tính ổn định về năng suất trong năm 2 nghiên cứu.
       Từ khóa: Lúa màu, thời vụ, mật độ, phân bón, năng suất, Khẩu cẩm xẳng, Bát.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *