Kết quả khai thác, phát triển nguồn gen tại trung tâm tài nguyên thực vật giai đoạn 2005-2015

       Nghiên cứu, khai thác và phát triển nguồn gen là những chức năng quan trọng của Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Vì vậy, những năm gần đây, Trung tâm đã tiến hành nhiều dự án khoa học về khai thác và phát triển tài nguyên gen. Qua đó Trung tâm đã khai thác thành công nhiều loại cây trồng từ ngân hàng gen cây trồng Quốc gia như: hòa thảo, đậu, cây gia vị và cây ăn quả. Giống lúa giống LT3, LH12, lúa nương lúa Khẩu ký, giống khoai mỡ KS5, KS4, đậu Lạng Sơn, giống vừng VD11, V36, gừng G10, giống bưởi N8, Hiệp Thuận và Quế Dương là những giống điển hình. Các giống này đã được cải thiện đáng kể về năng suất và chất lượng phù hợp với nhiều địa phương trong nước. Hầu hết các nguồn gen sau khai thác đã mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả canh tác, đặc biệt là đối với các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Từ khoá: phát triển, khai thác, nguồn gen, cải tiến, năng suất, chất lượng

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.