Hiện trạng và thu thập bệnh héo vàng Chuối ở miền Bắc Việt Nam

Bệnh héo vàng chuối (Fusarium wilt) hay còn gọi là bệnh Panama do nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) gây ra. Hiện tại, bệnh héo vàng chuối gây hại nghiêm trọng trên chuối ở Việt Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng chuối. Trong nghiên cứu này đã điều tra hiện trạng và thu thập được 28 mẫu bệnh héo vàng chuối ở 20 tỉnh thuộc ba vùng là Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng và Vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả điều tra thu thập cho thấy bệnh héo vàng chuối xuất hiện ở tất cả các tỉnh trồng chuối mà chúng tôi điều tra, tỷ lệ bệnh gây hại từ 15 – 30% (Vĩnh Phúc), thậm chí lên tới 90% (Khoái Châu, Hưng Yên). Nấm gây bệnh xâm nhập và gây hại bất cứ giai đoạn sinh trưởng nào của cây chuối và trên hầu hết các giống chuối trồng hiện nay như chuối Tây. chuối Tiêu, chuối Goong.

Từ khóa: Bệnh héo vàng, Fusarium, Panama, điều tra, thu thập.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.