Tiềm năng ứng dụng của nấm Purpureocillium lilacinum trong kiểm soát bệnh hại cây trồng

       Nấm Purpureocillium lilacinum là một trong những loài vi sinh vật phổ biến trong đất ở hầu hết các hệ sinh thái trên thế giới. Đây là loại nấm ký sinh cơ hội phát triển rất mạnh trong quần xã vi sinh vật quanh rễ cây và có khả năng sinh ra các enzyme phân giải protease và chitinase. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh nấm P. lilacinum tiêu diệt được các loài tuyến trùng Meloidogyne spp. một cách rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nấm P. lilacinum còn có khả năng kìm hãm sự sinh trưởng của một số tác nhân gây bệnh khác trong đất. Vì thế, loài nấm này được xem như một tác nhân sinh học rất tiềm năng trong việc kiểm soát dịch bệnh ở cây trồng, đặc biệt là bệnh do tuyến trùng gây ra.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.