Phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 4397/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/11/2020 về việc phê duyệt đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.