Tổ chức của Hệ thống bảo tồn Tài nguyên di truyền thực vật Quốc gia

Cơ quan đầu mối:
Trung tâm Tài nguyên thực vật

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Các cơ quan mạng lưới:

1. Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc

– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè
– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc
– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Hoa Quả

– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới

2. Viện nghiên cứu Ngô

3. Viện nghiên cứu rau quả

– Viện nghiên cứu rau quả

– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi Xuân Mai
– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa cây cảnh

4. Viện Thổ nhưỡng – Nông hóa

5. Viện Di truyền nông nghiệp

– Viện Di truyền nông nghiệp

– Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật

6. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Viện sinh học Nông nghiệp

7. Viện chăn nuôi Quốc gia

8. Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ trung ương

– Trạm Nghiên cứu dâu tằm Việt Hùng

9. Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ

– Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ

– TT NC cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ

10. Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
– Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
– Trung tâm thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng
11. Trung tâmViện NC Bông và PT Nông nghiệp Nha Hố

– Trung tâm tư vấn và phát triển công nghệ

12. Viện KHKT Nông nghiệp Miền nam

– Viện KHKT Nông nghiệp Miền nam

– TT NC Khoai tây, rau, hoa Đà Lạt

13. Viện nghiên cứu và phát triển Mía đường

14. Viện NC cây ăn quả Miền Nam

15. Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Hệ thống bảo tồn VN.cdr

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

2 thoughts on “Tổ chức của Hệ thống bảo tồn Tài nguyên di truyền thực vật Quốc gia

 • 09/07/2017 at 14:10
  Permalink

  Hệ thống mạng lưới quỹ gen

  Reply
 • 09/07/2017 at 14:17
  Permalink

  Mạng lưới bảo tồn quỹ gen của Cơ quan hiện tại (năm 2017) có thay đổi không ?

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.