Kết quả nghiên cứu hiện trạng sản xuất và biện pháp cắt tỉa giống bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ Lũm tại Hà Nội

Hà Nội có sự đa dạng về nguồn gen bưởi, trong đó có các nguồn gen bưởi đỏ. Nổi bật là giống bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ Lũm được trồng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. Do được trồng từ lâu đời và tự phát nên sản xuất 2 giống bưởi này còn nhiều tồn tại. Vì vậy cần đánh giá hiện trạng sản xuất và nghiên cứu biện pháp cắt tỉa phù hợp để hoàn thiện quy trình chăm sóc cho 02 giống bưởi này. Kết quả chỉ ra rằng: các giống bưởi đỏ có giá trị dinh dưỡng, có giá trị tâm linh, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng diện tích còn manh mún. Hiểu biết về các biện pháp kỹ thuật canh tác còn hạn chế. Cắt tỉa theo quy trình của Viện Nghiên cứu Rau qủa cho tỷ lệ đậu qủa (Bánh men là 0,76-0,83% và Lũm là 0,60-0,76%) và năng suất (Bánh men là 105,31 — 118,92 kg/cây và Lũm là 78,37-107,93 kg/cây) cao nhất trong cả 3 năm nghiên cứu.

Từ khóa: Đa dạng, bưởi đỏ Bánh men, bưởi đỏ Lũm, hiện trạng sản xuất, tâm linh

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.