Đặc điểm nông sinh học của hai giống Bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ Lũm tại Mê Linh, Hà Nội

Bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ Lũm là các giống bưởi quý đươc trồng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao đời sống người dân địa phương. Kết qủa nghiên cứu về đặc điểm nông sinh học, sinh trưởng và phát triển của 2 giống bưởi này cho thấy: cả hai giống đều có khả năng sinh trưởng và phát trin tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ đậu quả tương đối cao và ổn định (0,98% với giống Bánh men, 0,79% với giống Lũm), năng suất thực thu cao (lần lượt là 111,17 kg/cây và 112,90 kg/cây), giàu vitamin C (110,8 mg% với giống Bánh men, 121,8 mg% với giống Lũm). Riêng giống bưởi Bánh men, hàm lượng lycopen, một hoạt chất quan trọng trong quá trình chống ô xy hóa khá cao (3.120 mcg/100 g).

Từ khóa: Sinh trưởng, năng suất, bưởi Bánh men, bưởi Lũm.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.