Kết quả bảo tồn và lưu giữ tập đoàn cây ăn quả miền Bắc và một số nguồn gen rau của Viện Nghiên cứu Rau quả giai đoạn 2015-2020

Viện Nghiên cứu Rau đã l­ưu giữ an toàn 64 nguồn gen xoài, 2 cây/nguồn gen và 67 nguồn gen cây có múi, 3 cây/nguồn gen. Nguồn gen cây có múi được lưu giữ theo tiêu chuẩn bảo quản cây So. Cây sinh trưởng, phát triển bình thường, không còi cọc, không bị thoái hoá giống và không nhiễm sâu bệnh nguy hiểm.

– Đã đánh giá được khả năng ra hoa đậu quả của 26 nguồn gen xoài và 14 nguồn gen cây có múi đang lưu giữ.

– Đã nhân giống lại các nguồn gen cây có múi để phục vụ việc trồng mới các nguồn gen này tại Viện Nghiên cứu Rau quả.

– Đã nhân được 513 mẫu giống rau các loại, đặc biệt đã lựa chọn ra được 5 mẫu giống dưa chuột có các tính trạng tốt như quả thơm, nhiễm bệnh phấn trắng nhẹ trên đồng ruộng, cây sinh trưởng tốt, các mẫu giống này có thể sẽ là nguồn vật liệu tốt cho công tác chọn tạo giống dưa chuột sau này.

– Đã xác định được 6 mẫu giống đậu cô ve có những đặc điểm tốt như: cây sinh trưởng tốt, có nhiều quả/cây, mẫu quả đẹp, chống chịu sâu bệnh tốt trong điều kiện đồng ruộng. Đây là những vật liệu quý để sử dụng trong công tác nghiên cứu.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.