Đoàn thực tập sinh nghề nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thăm quan, học tập tại Trung tâm Tài nguyên thực vật

Ngày 25 tháng 3 năm 2017, Đoàn thực tập sinh nghề nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thăm quan, học tập tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Đoàn thực tập nghề nghiệp gồm 75 sinh viên đến từ khoa Công nghệ sinh học K58 & K59, học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 Tin hv nn tham quan 1

Đoàn thực tập sinh nghề nghiệp HV Nông nghiệp Việt Nam

Đoàn đã được các chuyên gia của Trung tâm Tài nguyên Thực vật giới thiệu về Trung tâm Tài nguyên thực vật và các hoạt động bảo tồn tài nguyên thực vật như:  Điều tra, kiểm kê thu thập và nhập nội nguồn gen; Lưu giữ nguồn gen (ex situ và in situ); Mô tả, đánh giá tư liệu hóa và thông tin nguồn gen; Khai thác sử dụng bền vững nguồn gen. Các sinh viên cũng đã được tham quan các ngân hàng gen cây trồng và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên di truyền thực vật.

Thực tập nghề nghiệp là dịp để sinh viên có thể trải nghiệm thực tế bước đầu về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về ngành học của mình. Qua chuyến thực tập nghề nghiệp tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật đã giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về công tác bảo tồn tài nguyên thực vật và ý nghĩa của công tác bảo tồn nguồn gen trong công tác chọn tạo giống.

Một số hình ảnh:

23

 

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.