Hội thảo Chiến lược hiệu quả về đa dạng cây trồng cho các quốc gia Căm Pu chia, Lào và Việt Nam

Trong 2 ngày từ 22-23 tháng 9 năm 2015, tại Trung tâm Tài nguyên thực vật diễn ra “Hội thảo Chiến lược hiệu quả về đa dạng cây trồng cho các quốc gia Căm Pu chia, Lào và Việt Nam” với sự hỗ trợ của Chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực (CCAFS) thuộc Nhóm tư vấn cho nghiên cứu nông nghiệp Quốc Tế (CGIAR) và Tổ chức Đa dạng Sinh học quốc tế (BI).

             

Hội thảo nhằm xây dựng một dự án về đa dạng cây trồng hiệu quả nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu cho 3 nước Căm Pu Chia, Lào và Việt Nam.

Đến dự Hội thảo có đại diện của các quốc gia như Lào, Căm Pu Chia, Việt Nam và các tổ chức Quốc tế: Tổ chức Đa dạng Sinh học quốc tế (BI), Chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực (CCAFS), Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), Trung tâm Khoai tây quốc tế (CIP).

                 Một số hình ảnh hoạt động của Hội thảo:


 

 

PRC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *