Nghiên cứu khả năng nhân giống hương nhu tía bằng hạt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng nhân giống hương nhu tía bằng hạt. Thí nghiệm đã được tiến hành bằng phương pháp: (1) Hạt xử lý bằng cách ngâm nước ở các nhiệt độ khác nhau (gồm điều kiện thường, 250C, 500C, 750C, 1000C) trong 2 giờ sau đó vớt ra và ủ trên đĩa pertri; (2) Hạt gieo trực tiếp trên giá thể đất nền vườn ươm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nảy mầm của hạt giống hương nhu tía ở công thức nhiệt độ 500C , xử lý trong 2 giờ cho tỷ lệ nảy mầm trung bình dao động từ 22-37% sau 7 ngày gieo trên đĩa pertri và cao hơn so với các công thức ở điều kiện nhiệt độ thường, 250C, 750C và 1000C. Đặc biệt, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống ở xuất xứ Bình Định, Thái Lan cao nhất đạt tới 35,67%; 36,67%. Tương tự, khi sử dụng giá thể đất nền vườn ươm, hạt giống của các xuất xứ này cho tỷ lệ nảy mầm đạt 77,67%;70% và cao hơn so với các giống còn lại. Kết quả này bước đầu cho thấy hạt được thu thập ở các vùng sinh thái khác nhau có tỷ lệ nảy mầm khác nhau khi gieo trên cùng điều kiện thí nghiệm, bên cạnh đó tỷ lệ nảy mầm cũng phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng và môi trường, hạt giống xử lý ở nhiệt độ 500C trong 2 giờ là tốt nhất. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để nghiên cứu tiếp theo trong việc phát triển các tiêu chuẩn cao về chất lượng hạt giống.

Từ khóa: Hương nhu tía, tỷ lệ nảy mầm của hạt, hạt giống

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *