Tập huấn Hướng dẫn sử dụng Bộ phần mềm quản lý nguồn gen

  Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015”, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã xây dựng Bộ phần mềm quản lý nguồn gen. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Trung tâm Tài nguyên thực vật tiến hành Hướng dẫn sử dụng Bộ phần mềm quản lý nguồn gen cho các cán bộ của Trung tâm Tài nguyên thực vật.

     Bộ phần mềm quản lý ngân hàng gen được chia thành các phần mềm theo chức năng sau:

     – Phần mềm quản lý thông tin thực vật: quản lý toàn bộ các thông tin về xuất xứ lai lịch, đặc tính của thực vật

     – Phần mềm quản lý ngân hàng gen (còn gọi là quản lý thực liệu hay quản lý kho): quản lý kho bảo tồn trên thực tế bao gồm các module quản lý ngân hàng gen hạt, module quản lý ngân hàng gen đồng ruộng, module quản lý ngân hàng gen in vitro

     – Phần mềm GIS: Thể hiện phân bố của các nguồn gen thực vật trên bản đồ số hóa, có phân loại và thống kê số lượng.

     Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp những kiến thức tổng quan về phần mềm, hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm, đồng thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc để tìm ra biện pháp khắc phục nhằm ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý nguồn gen trong công tác bảo tồn tài nguyên thực vật Việt Nam.

PRC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *