Đánh giá đặc điểm hình thái nông học tập đoàn Bí đỏ địa phương

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá đặc điểm hình thái của 100 mẫu giống bí đỏ địa phương có nguồn gốc thu thập ở miền núi phía Bắc Việt Nam ở vụ đông xuân 2016. Kết quả đánh giá cho thấy 100 mẫu giống bí đỏ địa phương đều thuộc loài Cucurbita moschata và có sự đa dạng đáng kể trong trạng thái biểu hiện của các đặc điểm về thân, lá, quả và chất lượng thịt quả. Chiều dài lóng thân biến động từ 13,2 – 30,3 cm; chiều dài lá 21,7 – 39,8 cm, rộng lá 21,4 – 35,6 cm; chiều dài quả dao động từ 9,3 – 34 cm, đường kính quả 8,5 – 28,7 cm; số quả trung bình trên cây là 0,3 – 1,9; khối lượng quả 0,59 – 4,96 kg. Độ dày thịt quả biến động từ 12,7 – 37,6 mm; độ Brix đạt 4,9 – 13,0 và năng suất lý thuyết (NSLT) đạt 18,76 – 365,55 tạ/ha. Bước đầu chọn lọc được 12 mẫu giống bí đỏ triển vọng, có thời gian sinh trưởng trung bình (155 – 165 ngày), NSLT từ 160 đến 215 tạ/ha, có dạng quả hình cầu và dẹt; khối lượng quả từ nhỏ đến trung bình (1,5 – 3,95 kg); thịt quả dày trên 2 cm, màu sắc thịt quả hấp dẫn (cam hoặc vàng), độ brix cao, để tiếp tục nghiên cứu về sau.

Từ khóa: Bí đỏ, Cucurbita sp., địa phương, hình thái nông học, miền núi phía Bắc, Việt Nam.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *