Kết quả bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây Mía giai đoạn 2015-2020

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Viện Nghiên cứu Mía đường đã tiến hành lưu giữ bảo tồn 545 mẫu nguồn gen, đảm bảo chất lượng không bị xói mòn, mất mát nguồn gen.

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của 117 mẫu nguồn gen mía

Thu thập tổng số 85 mẫu nguồn gen mía

Nhập nội, trao đổi nguồn gen là 108 mẫu nguồn gen mía (từ Úc, Thái Lan, Trung Quốc, Philippin).

Công nhận giống cho sản xuất là 10 giống mía mới (trong đó cho sản xuất thử 6, công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới là 4). Cấp phát tổng số 35 mẫu nguồn gen mía

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *